اتوماسیون چیست؟

اتوماسیون استفاده از فناوری برای انجام وظایف با کاهش کمک انسانی است. هر صنعتی که با کارهای تکراری روبرو می شود می تواند از اتوماسیون استفاده

اطلاعات بیشتر